Al Shahaniya

+97444366767

Al Shahaniya

Contact Us


  Our Address

  Yasmed Medical Center near Shahaniya round about, Al shahaniya – Qatar

  +974 44366760

  +97455703665,

  infoshahaniya@www.yasmed.qa

  Yasmed.qa

  Yasmed Medical Center near Shahaniya round about, Al shahaniya – Qatar